top of page
agisoft_slider.jpg

Tworzenie modeli 3D z obrazów cyfrowych

Agisoft Metashape pozwala na budowanie trójwymiarowych modeli bez użycia specjalistycznego sprzętu. Agisoft Metashape przeprowadza fotogrametryczną obróbkę cyfrowych zdjęć i generuje trójwymiarowe dane przestrzenne. Można je wykorzystać m.in.: w aplikacjach GIS, dokumentacji dziedzictwa kultury (np. architektury) i do tworzenia efektów wizualnych, a także do pośrednich pomiarów obiektów różnych rozmiarów.

Modele 3D dla każdego

Technika fotogrametrii cyfrowej wsparta metodami widzenia komputerowego pozwala skorzystać z inteligentnego systemu zautomatyzowanego przetwarzania. Główną jego zaletą jest to, że może być obsługiwany zarówno przez osobę nie mającą zbyt dużego doświadczenia jak i specjalistę będącego w stanie dopasować proces roboczy do licznych, konkretnych zastosowań i różnych typów danych.

image01.png

Archeologia i dokumentacja
Archeologia coraz częściej polega na metodach fotogrametrycznych, zarówno w przypadku modelowania artefaktów jak i mapowania wykopalisk. Agisoft Metashape jest często wykorzystywany do dokumentacji miejsc archeologicznych, rekonstrukcji i pomiarów dawnych przedmiotów, a nawet do badań roślinności w celu odnalezienia znajdujących się pod ziemią pradawnych ruin.

Efekty wizualne i projektowanie gier
Agisoft Metashape Professional spełnia wszystkie wymagania branży animacyjnej i jest wykorzystywany przy produkcji gier oraz filmów. Najwięcej pochwał zbierają rezultaty obrazowania twarzy i ciała.

Architektura i konserwacja obiektów dziedzictwa kultury
Agisoft Metashape Professional jest wykorzystywany do modelowania elewacji i wnętrza historycznych budynków. Po otrzymaniu ortorektyfikowanych zdjęć takich obiektów, mogą być one użyte do tworzenia wirtualnych wycieczek lub służyć jako makiety ilustrujące muzealne wystawy. Modele 3D częściowo zniszczonych zabytków i artefaktów stanowią miarodajną podstawę do prac konserwacyjnych dzięki niespotykanej dokładności.

Geodezja i mapowanie
Agisoft Metashape Professional to świetne narzędzie do przetwarzania obrazowania lotniczego. Dzięki niemu możliwe jest wygenerowanie gęstej chmury punktów i klasyfikacja do ortomozaik o wysokiej rozdzielczości, jak również wyeksportowanie bardzo szczegółowych Cyfrowych Modeli Powierzchni (DSM) i Terenu (DTM), nie wspominając o dokładnych modelach wielokątowych obiektów dużych rozmiarów.

Górnictwo
Wysoce dokładne modele geometryczne tworzone przez Agisoft Metashape pozwalaja na dokładne pomiary objętości zarówno wykopalisk jak i zwałowisk. Korzystając ze zdjęć lotniczych wykonywanych w odstępach czasu, można kontrolować zmiany objętości, erozję gleby czy cofanie się lodowców. Automatyczna detekcja sygnałów nie-kodowanych oszczędza czas użytkowników w nadzorczych projektach z powtarzalnością obserwacji.

Nadzór rolny i przyrodniczy
Dzięki obsłudze obrazowania panchromatycznego, wielospektralnego i termalnego, Agisoft Metashape Professional przydaje się w projektach uwzględniających dane z niestandardowych źródeł np. zmiany roślinności, analiza gleby, pożary czy badania nocne. Eksportowanie wielospektralnej ortomozaiki umożliwia wyliczenie wskaźników tak jak m.in.: Znormalizowany Różnicowy Wskaźnik Wegetacji (NDVI).

Agisoft Metashape Standard
Firma Agisoft oferuje także mniej zaawansowaną wersję Agisoft Metashape – Standard. Jest to znacznie uproszczone narzędzie, które jest też bardziej przystępne cenowo. Zapraszamy do zapoznania się z uproszczonym porównaniem obu wersji programów Agisoft Metashape.

bottom of page