top of page
PolyWorksReview_header.jpg

Łatwy dostęp do wyników 3D

Podczas projektowania nowego produktu lub zarządzania procesem produkcyjnym dostęp do pomiarów 3D i analiz geometrycznych części, narzędzi, zespołów lub produktów może mieć kluczowe znaczenie dla podjęcia właściwej decyzji. Dzięki bezpłatnej przeglądarce PolyWorks | Viewer specjaliści od pomiarów 3D mogą udostępniać swoje projekty PolyWorks | Inspector w całej firmie, umożliwiając członkom zespołu wydobycie potrzebnych informacji z bazy danych pomiarów.

PolyWorksViewer_Review.png

Podgląd

Rozwiązanie PolyWorks | Viewer pozwala na szybki podgląd projektu metrologicznego wykonanego w PolyWorks | Inspector. Dzięki intuicyjnej nawigacji nawet niedoświadczony użytkownik może łatwo wybierać pojedyncze elementy z projektu wieloczęściowego  aby wyświetlić je w wersji 3D. W programie dostępne są również spersonalizowane raporty analityczne przygotowane przez zespół metrologiczny.

PolyWorks | Viewer ułatwia firmom produkcyjnym z branży przemysłowej rozpowszechnianie wyników pomiarów 3D wszystkim tym, którzy w danym momencie potrzebują dostępu do krytycznych danych.

Analiza

PolyWorks | Viewer wykracza poza swoją podstawową funkcjonalność przeglądania projektó oferując łatwe tworzenie raportów pomiarowych do wizualizacji danych pomiarowych.

Korzystając z interfejsu kontroli geometrii, użytkownicy mogą kontrolować wymiary i ustawiać niestandardowe tolerancje. Wyświetlanie kolorowej mapy odchyłek można w pełni dostosować i wybrać dodatkowe adnotacje punktowe, aby podkreślić lokalne odchylenia. W przypadku projektów wieloczęściowych użytkownicy mają dostęp do pełnego wachlarzu narzędzi analitycznych w PolyWorks | Inspector SPC, który służy do powierzchniowej kontroli obiektów. PolyWorks | Viewer pozwala użytkownikom również tworzyć tabele raportów, adnotacje obiektowe i sformatowane raporty. Dzięki PolyWorks | Viewer każdy może zbudować własny widok bazy danych pomiarów.

PolyWorksViewer_Analyze.png
bottom of page