top of page

© Prawa autorskie  2019 SMARTTECH  |     Wszelkie prawa zastrzeżone

Witamy na tej stronie internetowej należącej do SMARTTECH

Korzystanie z tej strony internetowej

Copyright © SMARTTECH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa autorskie osób trzecich są zastrzeżone.

Zawartość tego SMARTTECH  strona internetowa, w tym znaki towarowe lub inna własność intelektualna, jest albo własnością SMARTTECH  lub jej spółki stowarzyszone lub jest używany za zgodą właścicieli takich treści.

Możesz przeglądać, pobierać i drukować treści z tego SMARTTECH  strona internetowa pod następującymi warunkami: (a) zawartość może być wykorzystywana wyłącznie w celach informacyjnych; oraz (b) treść nie może być w żaden sposób modyfikowana. Nie wolno publikować, rozpowszechniać, przygotowywać prac pochodnych ani w inny sposób wykorzystywać treści w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie.

Nie nabywasz żadnych praw własności do jakichkolwiek treści na tym SMARTTECH  Strona internetowa. Każde nieautoryzowane użycie powoduje unieważnienie zezwolenia lub licencji udzielonej przez SMARTTECH.

Bez gwarancji

SMARTTECH dokłada uzasadnionych starań, aby zapewnić dokładne i aktualne treści/informacje na tej stronie internetowej SMARTTECH. Jednak zawartość tej witryny SMARTTECH jest dostarczana bez żadnych oświadczeń ani gwarancji, w tym (bez ograniczeń) jakiejkolwiek wyraźnej lub dorozumianej gwarancji co do terminowości, dokładności lub kompletności, z których wszystkie są niniejszym wyraźnie wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. SMARTTECH może zmienić zawartość swojej strony internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Chociaż firma SMARTTECH dokłada uzasadnionych starań, aby ta strona internetowa, serwery lub wiadomości e-mail firmy SMARTTECH były wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Nie udziela się żadnej gwarancji, że ta strona internetowa, serwery lub wiadomości e-mail są rzeczywiście wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

Granice odpowiedzialnosci

SMARTTECH, jej spółki zależne lub jakakolwiek inna powiązana lub stowarzyszona firma nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, w tym (bez ograniczeń) jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie lub wtórne, wynikające z lub w związku z dostępem (w tym możliwością dostępu) lub korzystanie z tej strony internetowej SMARTTECH lub jakichkolwiek powiązanych stron internetowych osób trzecich. Wszelka taka odpowiedzialność jest niniejszym wyłączona, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Połączone strony internetowe

Łącza do stron internetowych osób trzecich są zamieszczane wyłącznie dla wygody. Dostęp i korzystanie z takich stron internetowych odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za zawartość stron internetowych osób trzecich i korzystanie z nich.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tak zwanych „cookies”, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z tej witryny. Informacje o korzystaniu z tej strony internetowej wygenerowane przez plik cookie (w tym adres IP) zostaną przesłane na serwer w Polsce  i tam przechowywane. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Google przekaże te informacje również stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają dane w imieniu Google. W żadnym wypadku Google nie połączy Twojego adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz wyłączyć instalację plików cookie, wyłączając odpowiedni skrypt w ustawieniach oprogramowania przeglądarki; chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że w ten sposób możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Korzystając z tej strony, zgadzasz się, że Google będzie przetwarzać dane zebrane o Tobie w wyżej wymieniony sposób i w określonym celu.

Ważność prawna niniejszego zastrzeżenia

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostałeś skierowany. Jeżeli sekcje lub poszczególne warunki niniejszego oświadczenia są niezgodne z prawem lub prawidłowe, fakt ten nie ma wpływu na treść lub ważność pozostałych części.

Prawo rządowe

Niniejsze warunki użytkowania są regulowane, interpretowane i egzekwowane zgodnie z prawem polskim, bez względu na jakiekolwiek kolizje przepisów prawa jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Wszelkie spory wynikające z niniejszych warunków użytkowania lub w związku z korzystaniem z tej strony internetowej SMARTTECH podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

Oświadczenie o ochronie prywatności

25.04.2019

SMARTTECH zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności. Niniejsze oświadczenie szczegółowo opisuje kroki, jakie podejmujemy, aby chronić Twoje dane osobowe podczas odwiedzania naszych witryn internetowych. Opisuje gromadzone przez nas dane osobowe, cele, dla których wykorzystujemy te informacje, oraz Twoje wybory dotyczące ich wykorzystania. Kroki, które podejmujemy, aby chronić Twoje dane osobowe oraz sposób, w jaki możesz przeglądać i poprawiać swoje dane osobowe, są również opisane tutaj.

Korzystanie przez nas z plików cookie i sygnalizatorów internetowych

Pliki cookie to małe pliki, które strony internetowe zapisują na dysku twardym lub w pamięci przeglądarki. Możemy ich używać do śledzenia liczby odwiedzin witryny, śledzenia liczby odwiedzających witrynę, określania i analizowania korzystania przez odwiedzających z naszych witryn (w tym skuteczności reklam online), przechowywania informacji, które udostępniać takie jak Twoje preferencje oraz przechowywać informacje techniczne przydatne dla Twoich interakcji z naszymi stronami internetowymi. Możemy wykorzystywać sesyjne pliki cookie (pliki cookie, które są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki) do przechowywania identyfikatora użytkownika, elementów profilu użytkownika, w celu ułatwienia poruszania się po naszych stronach internetowych (w szczególności w związku z wyszukiwaniem informacji i składaniem zamówień) oraz innych przydatnych informacji w administrowaniu sesją. Masz możliwość akceptowania lub odrzucania plików cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj możesz zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucić pliki cookie lub powiadomić Cię, gdy plik cookie jest umieszczany na Twoim komputerze. Jeśli zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z funkcji witryn SMARTTECH lub innych odwiedzanych witryn.

Ujawnianie Twoich danych osobowych

Z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej, dane osobowe, które przekazujesz SMARTTECH za pośrednictwem naszych witryn internetowych, nie będą udostępniane poza SMARTTECH i jej kontrolowanymi spółkami zależnymi i stowarzyszonymi bez Twojej zgody.

Informacje osobiste

Podczas korzystania z naszej strony internetowej, aplikacji lub usług może być wymagane podanie danych osobowych (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, dane konta itp.). Wykorzystamy te informacje do administrowania naszą stroną internetową, aplikacjami, bazami danych klientów i materiałami marketingowymi. Zapewnimy, że wszystkie dostarczone dane osobowe są bezpiecznie przechowywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) (rozporządzenie (UE) 2016/679)). Ponadto, podając dane telefonu i adres e-mail, wyrażasz zgodę na kontakt firmy SMARTTECH z Tobą za pomocą tej metody. W każdej chwili masz prawo zażądać kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Jeśli chcesz otrzymać kopię tego lub chcesz zostać usunięty z naszej bazy danych, skontaktuj się z nami pod adresem  marketing@smarttech3d.com .

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Gromadzimy tylko podstawowe dane osobowe o Tobie, które nie obejmują żadnych specjalnych rodzajów informacji ani informacji o lokalizacji. Obejmuje to jednak imię i nazwisko, adres, adres e-mail itp. Te dane osobowe są pobierane za pośrednictwem wpisów w formularzu kontaktowym.

SMARTTECH nie będzie przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż to konieczne. Twoje dane, których używamy do celów marketingowych, będą u nas przechowywane do momentu powiadomienia nas, że nie chcesz już otrzymywać tych informacji.

Jeśli jest to prawnie wymagane lub jeśli jest to uzasadnione w celu spełnienia wymogów regulacyjnych, rozwiązywania sporów, zapobiegania oszustwom i nadużyciom lub egzekwowania naszych Warunków, możemy również przechowywać niektóre informacje przez ograniczony czas zgodnie z wymaganiami.

Ujawnianie usługodawcom

SMARTTECH zawiera umowy z innymi firmami na świadczenie usług w naszym imieniu, takich jak hosting stron internetowych, wysyłanie informacji, przetwarzanie transakcji i analizowanie naszych stron internetowych. Dostarczamy tym firmom tylko te elementy danych osobowych, których potrzebują do świadczenia tych usług. Firmy te i ich pracownicy nie mogą wykorzystywać tych danych osobowych do jakichkolwiek innych celów.

Bezpieczeństwo

SMARTTECH zobowiązuje się do ochrony bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Korzystamy z różnych technologii i procedur bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. W przypadku witryn, do których się logujesz, Twoim obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa hasła i nieujawnianie tych informacji innym. Kiedy poruszasz się po witrynie, do której się zalogowałeś, lub z jednej witryny do drugiej, która korzysta z tego samego mechanizmu logowania, weryfikujemy Twoją tożsamość za pomocą zaszyfrowanego pliku cookie umieszczonego na Twoim komputerze.

Linki do innych stron

Nasze witryny internetowe mogą zawierać łącza do innych witryn, takich jak klienci, partnerzy i inne podmioty stowarzyszone SMARTTECH oraz publikacje. Chociaż staramy się zamieszczać łącza tylko do witryn, które podzielają nasze wysokie standardy i poszanowanie prywatności, nie ponosimy odpowiedzialności za treść, bezpieczeństwo ani praktyki dotyczące prywatności stosowane przez inne witryny.

Wybór sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane

Rozumiemy, że powierzasz nam swoje dane osobowe i zobowiązujemy się zapewnić, że możesz samodzielnie zarządzać prywatnością i bezpieczeństwem swoich danych osobowych.

W odniesieniu do informacji dotyczących Ciebie, które znajdują się w naszym posiadaniu i uznając, że Twoim wyborem jest dostarczenie nam Twoich danych osobowych, zobowiązujemy się do umożliwienia Ci wykonania wszystkich następujących czynności:

  • Możesz zweryfikować dane, które przesłałeś do SMARTTECH, kontaktując się z nami pod adresem  marketing@smarttech3d.com . Nasze procedury bezpieczeństwa oznaczają, że przed ujawnieniem informacji możemy zażądać dowodu tożsamości, w tym adresu e-mail i ewentualnie adresu.

  • Możesz również skontaktować się z nami w ten sam sposób w celu zmiany, poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych kontrolowanych przez SMARTTECH w odniesieniu do Twojego profilu w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że jeśli udostępniłeś jakiekolwiek informacje innym za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych, informacje te mogą pozostać widoczne, nawet jeśli Twoje konto zostanie usunięte.

  • Zawsze możesz w dowolnym momencie zaktualizować nam swoje dane, kontaktując się z nami pod adresem  marketing@smarttech3d.com .

  • Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas e-maili marketingowych, klikając łącze „anuluj subskrypcję” u dołu dowolnej wiadomości e-mail. Możesz wybrać „wypisz się z tej listy” – na przykład dla konkretnego biuletynu lub „wypisz się ze wszystkich list” – gdy to zrobisz, nie będziesz już otrzymywać od nas żadnych e-maili.

W dowolnym momencie możesz poprosić o czytelną kopię Twoich danych osobowych, które przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami pod adresem  marketing@smarttech3d.com.

Jeśli uważasz, że nie przekazujemy Twoich danych osobowych we właściwy sposób, zawsze masz prawo i możliwość zwrócenia się do władz lokalnych.

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności

SMARTTECH może od czasu do czasu aktualizować niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności. Kiedy to zrobimy, zmienimy datę „ostatniej aktualizacji” na górze i na dole oświadczenia o ochronie prywatności. Uzyskamy zgodę użytkownika na wszelkie aktualizacje niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, które istotnie rozszerzają udostępnianie lub wykorzystywanie danych osobowych w sposób nieujawniony w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności w momencie gromadzenia danych.

25.04.2019

bottom of page