top of page
PolyWorksModeler_header.jpg

PolyWorks Modeler
Oprogramowanie do inżynierii odwrotnej oraz modelowania  CAD / CAM

PolyWorks | Modeler to kompleksowe oprogramowanie do inżynierii odwrotnej, które pozwala wykryć charakterystyczne elementy CAD takie jak krzywe, powierzchnie, parametryczne i elementy pryzmatyczne ze  zdigitalizowanych modeli. Służą one jako punkt wyjścia w profesjonalnym modelowaniu CAD.

PolyWorksModeler_PolygonalModeling.png

Siatki wielokątów

Modele lub ich części mogą być odwzorowane w postaci chmury punktów za pomocą skanerów optycznych. Następnie dane te mogą być wykorzystane między innymi do projektowania, przygotowania form lub narzędzi.

W celu wykorzystania tych danych do wizualizacji, symulacji, szybkiego prototypowania lub frezowania chmura punktów musi zostać przekształcona w model złożony z wielokątów. PolyWorks Modeler, dzięki swojej funkcjonalności wspiera cały proces pozyskiwania oraz przetwarzania danych. Oprogramowanie pozwala na tworzenia siatki wielokątów dzięki łączeniu pojedynczych punktów z chmury punktów w ten sposób tworzona jest  powierzchnia odwzorowująca obiekt. Proces ten nazywa się triangulacją.

PolyWorks Modeler oferuje szereg elastycznych i konfigurowalnych funkcji, które pozwalają na przetwarzanie i optymalizację istniejących powierzchni modeli 3D.

Aby zmniejszyć wielkość plików oraz przyspieszyć cały proces obróbki danych oprogramowanie pozwala na redukcję liczby trójkątów. Wiele siatek trójkątów można dzięki temu połączyć w jeden obiekt. Możliwa jest również szybka i prosta konwersja modeli CAD do siatek wielokątów. Dodatkowo  mogą być one w miarę potrzeby optymalizowane, wygładzane i filtrowane.

Modelowanie powierzchni

Profesjonalne oprogramowania CAD / CAM zazwyczaj Nie oferują narzędzi do modelowania 3D na podstawie siatek trójkątów. Jedną z najbardziej typowych dróg przeniesienia zeskanowanych elementów do środowiska CAD / CAM jest generowanie powierzchni parametrycznych.

 

Powierzchnie  NURBS są idealnym narzędziem do matematycznego opisu powierzchni swobodnych,  ponadto współpracują one z funkcjami CAD / CAD.

Istnieje także możliwość zmiany parametrów dopasowania tak aby wyeliminować lokalne niedokładności powierzchni oryginalnych danych. Dopasowane powierzchnie NUBRS mogą być eksportowane jako model CAD. Dodatkowo PolyWorks pozwala na modyfikacje i poprawki w istniejących modelach CAD.

PolyWorks | Modeler zapewnia:

 • Wsparcie ciągłości G1 i G2 między powierzchniami

 • Eksport modeli CAD w formatach IGES oraz STEP

PolyWorksModeler_SurfaceModeling.png
PolyWorksModeler_SolidModeling.png

Modelowanie bryłowe

Dla obiektów składających się z prostych kształtów możliwe jest wykorzystanie parametrycznego podejścia do inżynierii odwrotnej.

PolyWorks Modelers pozwala na wykrycie geometrii oraz krzywych  z siatki trójkątów za pomocą przekrojów co daje możliwość opisania ich za pomocą prymitywów. Zależności takie jak równoległość czy prostokątność mogą być także definiowane przez oprogramowanie. Uzyskane w ten sposób parametryczne rysunki i obrysy mogą być w prosty sposób przetwarzane w model CAD, co znacznie przyspiesza proces inżynierii odwrotnej.

Najważniejsze funkcje oprogramowania:

 • Wyrównanie metodą najlepszego dopasowania zeskanowancyh danych i nakładających się chmur punktów

 • Filtry szumów oraz redukcja liczby punktów w chmurze

 • Szybkie tworzenie siatki wielokątów z możliwością ustawienia rozdzielczości i dokładności, nawet przy dużej ilości danych

 • Tworzenie powierzchni parametrycznych

 • Wsparcie ciągłości G1 i G2 między powierzchniami

 • Eksport modeli CAD w formatach IGES oraz STEP

 • Parametryczne wyciąganie łuków, lini, okręgów oraz krzywych składanych

 • Interaktywne tworzenie i edycja poszczególnych elementów

 • Ograniczenia zależności między elementami (poziomo, pionowo, prostopadłe, stycznie)

bottom of page