top of page
PolyWorksInspektor_header2.jpg

Od inżynierii produktu do produkcji – rozwiązanie metrologiczne umożliwiające kontrolę całego procesu

PolyWorks | Inspector to oprogramowanie stosowane do kontroli jakości, wymiarowania, diagnozowania oraz zapobieganiu problemom na produkcji. Oprogramowanie dodatkowo prowadzi operatora przez cały proces pomiarowy oraz nadzoruje jakość zebranych danych.

Inspekcja i analiza mierzonych części jest możliwa tylko wtedy, gdy dane cyfrowe są odpowiednio ustawione i zorientowane w przestrzeni 3D. Podczas procesu kontroli jakości mierzony obiekt jest dopasowywany do jego pierwotnego modelu CAD, aby umożliwić porównanie wymiarów referencyjnych i zmierzonych.

Można również dokonać wirtualnej inspekcji po przeanalizowaniu danych otrzymujemy wynik w postaci kolorowej mapy odchyłek prezentujący różnice pomiędzy skanem 3D, a modelem CAD.

PolyWorks | Inspector oferuje wiele opcji  wyrównywania trójwymiarowych danych 3D względem siebie i przeniesienie ich  do wspólnego układu współrzędnych. Wszystkie obsługiwane metody wyrównywania mogą być dostosowywane poprzez zastosowanie dodatkowych parametrów.

Dopasowanie

PolyWorksInspector_Align.png

Pomiar

Podstawowym zadaniem programu PolyWorks | Inspector jest pozyskanie wymiarów obiektu i obliczenie odchyleń od wymiarów nominalnych. Dzięki niezwykłej elastyczności programu PolyWorks, wymiary można uzyskać z chmur punktów, siatek trójkątów/wielokątów lub punktów zmierzonych sondą. Analizy poprawności kształtu można dokonać również porównując  model CAD ze  zmierzoną częścią.

PolyWorks | Inspector dostarcza kompletny zestaw narzędzi do badań i analizy:

• Powierzchni, granic, przekroju poprzecznego porównywanych części wraz z możliwością zmierzenia nominalną odchyłki
• Wymiary funkcji i elementy sterujące GD&T (ASME Y14.5-2009 i ISO 1101, a także certyfikat PTB)
• Zaawansowane wymiary, takie jak wyrównanie i szczelina, promień profilu, wymiary płata (krawędź natarcia, krawędź spływu i globalne), odstęp montażowy, grubość i inne

PolyWorks | Inspector oferuje również wyniki w czasie rzeczywistym uzyskane za pomocą sondy stykowej, maszyny współrzędnościowej czy ramienia pomiarowego.

PolyWorksInspector_Measure.png
PolyWorksInspector_Report.png

Raport

PolyWorks | Inspector zapewnia również wyjątkową metodę raportowania, która gwarantuje dokładność otrzymanych wyników i znacznie przyspiesza kontrolę wielu obiektów.

Elementy raportu, takie jak zrzuty ekranów 3D i tabele wyników, są automatycznie aktualizowane w przypadku zmiany projektu. Istnieje możliwość zmodyfikowania parametrów projektu lub zastąpienia uzyskanych danych bieżącego obiektu danymi z nowego obiektu, wiedząc, że cały raport z inspekcji zostanie automatycznie zaktualizowany.

Udostępnij wyniki kontroli
Przeglądarka PolyWorks | Viewer umożliwia dzielenie sie otrzymanymi wynikami z pozostałymi pracownikami bez konieczności osobistego dostarczania raportu.

Kontrola wielu elementów

Przygotowanie projektu kontroli wielu elementów naraz nigdy nie było tak łatwe. DirectReplay ™ PolyWorks | Inspector dosłownie wykonuje całą prace za Ciebie.

  1. Utwórz projekt kontroli i raport dla pierwszego elementu.

  2. DirectReplay automatycznie odtworzy tę samą kontrolę na kolejnych elementach.

  3. Skoncentruj się na pozyskiwaniu danych pomiarowych 3D kolejnych elementów

Oprogramowanie PolyWorks | Inspector jest tak skonstruowane aby mogło być obsługiwane przez osobę bez specjalistycznej wiedzy.

 

Monitorowanie procesu za pomocą statystycznej kontroli (SPC – Statistical Process Control)

Dzięki swojej wszechstronności, oprogramowanie PolyWorks | Inspector jest w stanie automatycznie obliczać i aktualizować bazę danych SPC zawierającą obszerne statystyki dla wymiarów obiektów i odchyleń powierzchni. Dzięki informacji z baz danych SPC i powiązanych narzędzi analitycznych, w tym wykresów trendów i map kolorów,użytkownik jest w stanie szybko zdiagnozować problemy związane z produkcją lub montażem jak również zatwierdzić elementy przed produkcją.

bottom of page