top of page
PolyWorksTalisman_header.jpg

Zdalna kontrola sesji powymiarowych w PolyWorks

Użytkownicy, którzy chcą obsługiwać urządzenia pomiarowe 3D z dala od swoich komputerów potrzebują elastycznego rozwiązania dostępnego na urządzenia przenośne, który będzie w stanie zdalnie kontrolować pracę PolyWorks oraz będzie zapewniać informację zwrotną dla operatora.

PolyWorksTalisman_ControlRemotely.png

Aplikacja PolyWorks Talisman spełnia te wymagania pozwalając na bezprzewodowe połączenie z komputerem na którym uruchomiona jest sesja pomiarowa w PolyWorks.

 

Wszechstronne zabezpieczenia programów pozwalają na bezpieczne połączenie PolyWorks Talisman z siecią firmową. Oprogramowanie przenosi wszelkie niezbędne informacje o projekcie do dłoni operatora dzięki czemu użytkownik może skupić się w całości na wykonywaniu zadań.

Dzięki PolyWorksTalisman użytkownik może skonfigurować sesję pomiarową, wykonywać wszystkie standardowe operacje pomiarowe takie jak np. uruchomienie lub zakończenie pomiaru, automatyczna obróbka  punktów, cofnięcie operacji lub ponowny pomiar obiektu.

Dodatkowo funkcja obsługi kamery urządzenia przenośnego może być wykorzystywana przez PolyWorks Talisman do np. skanowania kodów kreskowych i kodów QR, które to kody mogą zawierać numer seryjny części. Dane te mogą zostać automatycznie zapisane i wykorzystane w projekcie PolyWorks np. do tworzenia raportów.

PolyWorksTalisman_StayConnected.png
bottom of page