PolyWorksReview_header.jpg

Metrologické 3D výsledky napříč celou organizací

Při navrhování nového produktu nebo řízení výrobního procesu může být přístup k 3D měřením a geometrickým analýzám součástí, nástrojů, sestav nebo produktů rozhodující pro správné vyhodnocení. Díky bezplatnému programu PolyWorks | Viewer společnosti InnovMetric mohou specialisté na měření 3D sdílet své projekty v PolyWorks | Inspector v celé organizaci, což umožňuje členům týmu extrahovat informace, které potřebují, z databáze měření.

PolyWorksViewer_Review.png

Posouzení

Rychle vyhodnoťte výsledky měření

Řešení PolyWorks | Viewer umožňuje každému v organizaci rychle zkontrolovat obsah metrologického projektu PolyWorks | Inspector. Díky panelu nástrojů pro kontextovou navigaci v projektu, mohou kolegové, kteří nejsou obeznámeni s programem PolyWorks, snadno vybrat jednotlivé části z vícedílného projektu, kategorie objektů měření (barevné mapy dat, funkce atd.) a jednotlivé objekty v kategorie a zobrazit je ve 3D . Rovněž formátované analytické reporty vytvořené metrologickým týmem jsou přístupné přímo z panelu nástrojů navigace.

Analýza

Vytvořte si vlastní pohled na databázi měření

 

Prohlížeč PolyWorks | Viewer jde nad rámec své primární funkce kontroly projektů tím, že nabízí schopnost extrahovat a vykazovat rozměrové informace, které nebyly součástí původního výstupu měření.


Pomocí rozhraní Geometry Controls mohou uživatelé ovládat nové kóty a nastavovat vlastní tolerance. Zobrazení barevné mapy dat lze plně přizpůsobit a lze vybrat další anotace bodů pro zvýraznění lokálních odchylek. U víceúčelových projektů mají uživatelé přístup ke kompletní sadě nástrojů pro analýzu objektů PolyWorks | Inspector SPC pro řízení objektů a datové objekty povrchu. A konečně, program PolyWorks | Viewer umožňuje uživatelům vytvářet nové tabulky sestav, anotace objektů, snímky a formátované sestavy. S programem PolyWorks | Viewer si každý může vytvořit svůj vlastní pohled na databázi měření.


PolyWorks | Viewer usnadňuje průmyslovým výrobním organizacím distribuovat výsledky metrologie všem členům rozhodování, kteří potřebují přístup k důležitým geometrickým datům.

PolyWorksViewer_Analyze.png